Хустайн нурууны аялал: 1 өдөр

Та Хустайн Байгалийн цогцолборт газарт ирснээр дуу чимээ багатай байгалийн үзэсгэлэнт газар буга, тахь, тарвага зэрэг ховордсон амьтанг дэргэдээс нь харах боломжтой. Төв аймгийн Алтанбулаг,…

Дэлгэрэнгүй