Гадаадад зорчих үед учирч болох эрсдэлүүдээс хамгаалах, учирсан хохирлыг барагдуулах иж бүрэн даатгалыг танд санал болгож байна.