Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Таны автотээврийн хэрэгслийг гэнэтийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилго бүхий иж бүрэн даатгал юм.

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Нэмэлт тоноглол

 

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Таны машиныг доорх төрлийн эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Хулгай, дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол

 

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН СОНГОЛТ

 

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Таны машины зах зээлийн үнэ, та даатгалаа хэдий хугацаагаар хийлгэх, мөн автотээврийн хэрэгслийн даатгалын аль бүтээгдэхүүнийг сонгосноос хамааруулан тогтооно.

 

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Нэмэлт тоноглол

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Таны машиныг доорх төрлийн эрсдэлүүдээс хамгаална.

 

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

ХАМГААЛАЛТУУД

Уран жолоо Ган жолоо Мөнгөн жолоо Алтан жолоо Супер жолоо

Байгалийн хүчний үйлчлэл

Хөдөлгөөний үеийн осол
Хөдөлгөөний бус үеийн осол

Сантехникийн эрсдэл

Гал, дэлбэрэлт

Хулгай, дээрэм

Жолоочийн гэнэтийн осол

Нэмэлт үйлчилгээ болон хамгаалалтууд

24 цагийн ослын дуудлага

Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

Хохирлын үнэлгээний зардал

Ослын газраас тээвэрлэх зардал

Өөрийн хүлээх хариуцлага болон хураамжийн хувь

Өөрийн хүлээх хариуцлага 10%

 

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл.
 2. Холбогдох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт (Жишээ нь, ЗЦГ-ын ослын дүгнэлт).
 3. Хохирлын үнэлгээний тайлан.
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь.
 5. Холбогдогч жолооч нарын иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх болон автотээврийн хэрэгслүүдийн гэрчилгээний хуулбар.
 6. Бусад шаардлагатай материал.

 

 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ:

 • Утас: (976)77221818
 • Утас: (976) 94090103, 94091818
 • И-мэйл хаяг: markizatravel@gmail.com